Εκλογές 9/2015 – Ποτάμι: Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου

Πηγή: Public Issue – Αθροιστικό αρχείο Προεκλογικών Βαρομέτρων (Ν=3.020 άτομα) – Σεπτέμβριος 2015

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου στο Ποτάμι:

1

2