Η ποιότητα ζωής στην Καβάλα σήμερα

Τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 400 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 19-20/05/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 12/07/2008.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Αξιολόγηση των συνθηκών ζωής στην Καβάλα

Αξιολόγηση έργου Δημάρχου & Πολιτικά πρόσωπα της πόλης

Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες συλλογικής κατανάλωσης & τις υποδομές στην Καβάλα

Κοινωνικές αντιλήψεις για την πόλη της Καβάλας

Το μέλλον της Καβάλας

Κοινωνική συγκρότηση του Δήμου Καβάλας

Δείκτης Ικανοποίησης από την Ποιότητα Ζωής στην Καβάλα

Η παρουσίαση της έρευνας: