Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στον πόλεμο του ΙΡΑΚ

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 597 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 14-15/03/2006.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 18/03/2006.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: