Εθνική Έρευνα για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα – 2007

Ποσοτική έρευνα κοινής γνώμης, με συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο, στα νοικοκυριά των ερωτώμενων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, σε δείγμα 2.995 ατόμων, ηλικίας 15 ετών και άνω. 05/05-13/06/2007. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.).

Παρουσιάστηκε στο Athens Plaza Hotel: 12/03/2008.

Τα θέματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Χρήση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Συνήθειες τηλεθέασης

Στάσεις απέναντι στις ενημερωτικές εκπομπές, τις πολιτικές συζητήσεις & τα δελτία ειδήσεων

Νέες Τεχνολογίες & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Νέες μορφές τηλεθέασης και οικιακής ψυχαγωγίας

Συνήθειες οικιακής χρήσης video & DVD