Η ποιότητα ζωής στα Ιωάννινα σήμερα

Τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 403 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 08-09/05/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 14/06/2008.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Αξιολόγηση των συνθηκών ζωής στα Ιωάννινα

Αξιολόγηση έργου Δημάρχου & Πολιτικά πρόσωπα της πόλης

Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες συλλογικής κατανάλωσης & τις υποδομές στα Ιωάννινα

Κοινωνικές αντιλήψεις για την πόλη των Ιωαννίνων

Το μέλλον των Ιωαννίνων

Κοινωνική συγκρότηση του Δήμου Ιωαννίνων

Δείκτης Ικανοποίησης από την Ποιότητα Ζωής στα Ιωάννινα


Η παρουσίαση της έρευνας: