Επιτήρηση & κοινή γνώμη

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 1.005 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 6-18/11/2013.

Το ζήτημα των τηλεφωνικών υποκλοπών έχει γίνει καθολικά αντιληπτό από την ελληνική κοινή γνώμη.  Συγκεκριμένα, 9 στους 10 ερωτώμενους (92%) δηλώνουν πεπεισμένοι ότι “στην Ελλάδα γίνονται σήμερα παρακολουθήσεις τηλεφώνων”. Η πεποίθηση αυτή δεν δείχνει να εξαρτάται από τις κομματικές προτιμήσεις των πολιτών, στο βαθμό που η συγκεκριμένη γνώμη καταγράφει πλειοψηφικά ποσοστά μεταξύ των ψηφοφόρων όλων των κομμάτων. Αντιθέτως, μεγαλύτερη σημασία αποκτά η ηλικία, που όπως είναι γνωστό, υποδηλώνει παραδοσιακά και στενότερη σχέση με την πολιτική.

Ως προς την εθνικότητα των “υποκλοπέων”, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι οι πολίτες, επίσης σε καθολικό βαθμό (8 στους 10 – 79%), θεωρούν δεδομένο πως οι υποκλοπές διεξάγονται τόσο από εγχώριες, όσο και από ξένες υπηρεσίες.

Αναμενόμενα, η γενικευμένη επιτήρηση δημιουργεί σε μεγάλη μερίδα του κοινού έντονη ανησυχία (76%), σχετικά με τη διασφάλιση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Τα θέματα της έρευνας:

  • Γνώμη για τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων σήμερα
  • Υπεύθυνος για τις τηλεφωνικές υποκλοπές
  • Ασφάλεια απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων