Ελληνικός Δείκτης Εμπιστοσύνης στους Θεσμούς 2009

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 1.007 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 01-09/12/2009. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 03/01/2010.

Τα θέματα της έρευνας:

 • Δείκτης εμπιστοσύνης:
  • Στους Θεσμούς της εκτελεστικής εξουσίας
  • Στους Αντιπροσωπευτικούς θεσμούς
  • Στις ΔΕΚΟ & στους θεσμούς της οικονομίας
  • Στις επιχειρήσεις
  • Στους εκπαιδευτικούς θεσμούς & τους ιδεολογικούς μηχανισμούς
  • Στις ανεξάρτητες αρχές
  • Στην Κοινωνία των Πολιτών
  • Στα Μέσα Ενημέρωσης

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: