Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς – Η ετήσια έρευνα της Public Issue για το 2018

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.000 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 6-16/11/2018.

Ποιους θεσμούς εμπιστεύεται και ποιους όχι η κοινή γνώμη σήμερα στην Ελλάδα – Νοέμβριος 2018

Εμπιστοσύνη  στους θεσμούς – Μεταβολές στην περίοδο διακυβέρνησης 2015-2018

Στρατός & Αστυνομία: οι θεσμοί που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες στην Ελλάδα. Στη δεκαετία του Μνημονίου, η κοινωνική εμπιστοσύνη στους συγκεκριμένους θεσμούς έχει αυξηθεί σημαντικά· σαφής ένδειξη μιας προϊούσας κοινωνικής συντηρητικοποίησης

Βουλή χωρίς πολιτικά κόμματα; Ενώ η εμπιστοσύνη στη Βουλή δείχνει να ανακάμπτει, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα πολιτικά κόμματα, που παραμένουν σχεδόν ολοκληρωτικά απαξιωμένα. Η τάση αυτή εδραιώθηκε διαχρονικά και σε μεγάλο βαθμό προϋπήρχε της οικονομικής κρίσης

Η εμπιστοσύνη σε θεσμούς αδιαμεσολάβητης λαϊκής κυριαρχίας, όπως ο Λαός (οι πολίτες) και τα Κοινωνικά κινήματα, που ενισχύθηκε στην πρώτη φάση της μνημονιακής περιόδου, εμφανίζει στην 3ετία 2015-2018 σαφή κάμψη

Η εμπιστοσύνη στις Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις μειώθηκε κατακόρυφα την τελευταία δεκαετία: Το ποσοστό των πολιτών που τις εμπιστεύεται, από 56% το 2009, καταγράφεται σήμερα σε μόλις 13% (-43%)

Μεταξύ των ΜΜΕ, το Ραδιόφωνο παραμένει το πλέον αξιόπιστο (το εμπιστεύεται το 54%). Το Ίντερνετ διατηρεί μεν τη 2η θέση (41%), αλλά εμφανίζει σοβαρή υποχώρηση, σε σχέση με τη μέγιστη εμπιστοσύνη προς αυτό, που καταγράφηκε το 2008 (50%) & το 2011 (48%)

Η εμπιστοσύνη στις Εφημερίδες συρρικνώνεται (η ανάκαμψη του 2015 αποδείχθηκε συγκυριακή), ενώ η εμπιστοσύνη στην Τηλεόραση, που βρέθηκε στο ναδίρ το 2010-2014, ανακάμπτει (22%, +7%). Συνεχίζει, ωστόσο, να τοποθετείται στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης