Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, 2008

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 1.017 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 17-19/12/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 28/12/2008.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Οι μεταβολές στην κατάταξη των θεσμών, 2007-2008:

Η παρουσίαση της έρευνας: