Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση: Στάσεις απέναντι στη μετανάστευση & το νέο νομοθετικό πλαίσιο

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 514 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 25-27/01/2010. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 31/01/2010.

Τα θέματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: