Η ιδεολογική «ακτινογραφία» του εκλογικού σώματος

Αθροιστικό αρχείο Πολιτικού Βαρομέτρου,  Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2012, (Ν = 3.036 άτομα).

ideology_1.JPG

ideology_2.JPG