Κοινωνικές αντιδράσεις για τα hotspot – Φεβρουάριος 2016

52%

των πολιτών δικαιολογούν τις κινητοποιήσεις των κατοίκων κατά των hotspot

8