Η ποιότητα ζωής στο Ηράκλειο σήμερα

Τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 503 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 13-16/05/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 05/07/2008.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Αξιολόγηση των συνθηκών ζωής στο Ηράκλειο

Αξιολόγηση έργου Δημάρχου & Πολιτικά πρόσωπα της πόλης

Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες συλλογικής κατανάλωσης & τις υποδομές στο Ηράκλειο

Κοινωνικές αντιλήψεις για την πόλη του Ηρακλείου

Το μέλλον του Ηρακλείου

Κοινωνική συγκρότηση του Δήμου Ηρακλείου

Δείκτης Ικανοποίησης από την Ποιότητα Ζωής στο Ηράκλειο

Η παρουσίαση της έρευνας: