ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας στις έρευνες της Public Issue, 1996-2022
Πως διαμορφώνονται οι στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινής γνώμης, από την κρίση των Ιμίων, τον Ιανουάριο του 1996, μέχρι σήμερα

Πανελλαδική ποσοτική διαδικτυακή έρευνα, σε δείγμα 1.000 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω, Μάιος 2022. Για τα δεδομένα των προηγούμενων ετών χρησιμοποιήθηκαν οι χρονοσειρές του Πολιτικού Βαρομέτρου

Γνώμη για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας σε σχέση με ένα χρόνο πριν

Το 45% των Ελλήνων πολιτών (σχεδόν 1 στους 2) θεωρεί ότι οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί σήμερα, σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, ενώ επίσης 1 στους 2 (51%) εκτιμά ότι παραμένουν σε (επιδεινωμένη) «στασιμότητα».

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας

Τις τελευταίες 2 δεκαετίας, μικρή βελτίωση στις ελληνοτουρκικές καταγράφεται στις έρευνες της Public Issue, μόνον στην περίοδο της διακυβέρνησης Κ.Καραμανλή (2004-2009) και στην περίοδο και το 2013 (κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας

Πιθανότητα ελληνοτουρκικού πολέμου

Το ενδεχόμενο ενός ελληνοτουρκικού πολέμου απασχολεί ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινής γνώμης. Το 38% (4 στους 10) θεωρούν το ενδεχόμενο “πολύ” ή “αρκετά” πιθανό.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας

Την τελευταία 4ετία, έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία η μερίδα της ελληνικής κοινής γνώμης που πιστεύει ότι το ενδεχόμενο ενός ελληνοτουρκικού πολέμου είναι πιθανό. Αντίστοιχη εκτίμηση είχε καταγραφεί και το 1999.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας

Αποτέλεσμα σε ενδεχόμενο ελληνοτουρκικού πολέμου

Σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία, σήμερα, νίκη της Ελλάδας προβλέπει το 23% των Ελλήνων πολιτών (σχεδόν 1 στους 4), ενώ νίκη της Τουρκίας, μόλις το 12% (1 στους 8). Από την άλλη, το 1/3 (32%) πιστεύει ότι θα υπάρξει ισορροπία ή τίποτα από τα δύο (ενδεχομένως κανείς κερδισμένος). Επίσης, ένα σημαντικό τμήμα, 26% (1/4) δεν έχει άποψη για το ζήτημα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας

Οι εκτιμήσεις της ελληνικής κοινής γνώμης για το πιθανό αποτέλεσμα, σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύρραξης, μετρώνται στις έρευνες της Public Issue τα τελευταία 26 χρόνια, από το 1996. Η ενδιάμεση θέση («ισορροπία» ή κανείς νικητής) καταγράφεται εντονότερα στην περίοδο 1996-97 και σήμερα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας

Πιθανός χώρος θερμού επεισοδίου, μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας

Περίπου τα 2/3 των Ελλήνων πολιτών (62%) πιστεύουν ότι, εάν υπάρξει θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αυτό θα εκδηλωθεί στο Αιγαίο. Επιπλέον, για πρώτη φέτος το 20% (μόλις 5% το 2018), δηλαδή 1 στους 5, εκτιμά ότι αυτό είναι πιθανό να εκδηλωθεί και στα 3 μέτωπα (Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας