Η Ελληνική Κοινή Γνώμη απέναντι στον Εμφύλιο Πόλεμο 1946 – 1949

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 829 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 23-26/06/2008.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 08/02/2009.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: