Αξιολόγηση της διακυβέρνησης & των υπουργών του ΠΑΣΟΚ

Πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες, σε δείγμα 499 (Α: Διακυβέρνηση) & 501 (Β: Υπουργοί) ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, Α’ έρευνα: 06-08/07/2010 & Β’ έρευνα: 30/06-06/07/2010. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 01/08/2010.

Τα θέματα της έρευνας:

  • Αξιολόγηση της πορείας της διακυβέρνησης κατά τομέα
  • Διακυβέρνηση: Η επιδείνωση της κατάστασης κατά τομέα
  • Αξιολόγηση των υπουργών της κυβέρνησης

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: