Έξι μήνες διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ

Συγκριτική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου πριν και μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009

Ανάλυση του

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ

Την επόμενη Κυριακή ολοκληρώνεται ένα εξάμηνο από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Η έρευνα της Public Issue για την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ αποτυπώνει, με βάση αναλυτικούς δείκτες αξιολόγησης, την υφιστάμενη κατάσταση σε δεκαεννέα (19) τομείς της διακυβέρνησης, καθώς και τις μεταβολές που έχουν επισυμβεί κατά τομέα, στο κρίσιμο 9μηνο που μεσολάβησε από το καλοκαίρι του 2009, δηλαδή μετά τις Ευρωεκλογές. Η σημερινή κατάσταση στους επιμέρους τομείς του κυβερνητικού έργου, που διαπιστώνουν οι πολίτες (Μάρτιος 2010), αντιπαραβάλλεται με εκείνη, που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη μέτρηση του Ιουλίου 2009, όταν την ευθύνη της διακυβέρνησης είχε ακόμη η κυβέρνηση της ΝΔ. Οι τομείς άσκησης πολιτικής που αξιολογούνται (πχ. αντιμετώπιση της ανεργίας, γεωργικός τομέας, αστυνόμευση, εξυπηρέτηση του πολίτη, προστασία του περιβάλλοντος, κλπ.) δεν αντιστοιχούν επακριβώς («ένα προς ένα») στα υπάρχοντα Υπουργεία, δηλαδή στην υφιστάμενη διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης και τις αλλεπάλληλες διοικητικές αλλαγές που έχουν επισυμβεί σε αυτήν. Λόγω της αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων που υφίσταται, είτε για αντικειμενικούς, είτε για ιστορικούς-πολιτικούς λόγους, κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατον. Ωστόσο, μια παρόμοια μέτρηση κοινής γνώμης αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη, διότι (σχηματικά) μπορεί να καλύψει τέσσερις ευρύτατες περιοχές (areas) υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. Συγκεκριμένα, τις περιοχές: 1) της οικονομίας και της ανάπτυξης, 2) της δημόσιας διοίκησης και του κράτους πρόνοιας, 3) του νόμου και της τάξης και 4) της ποιότητας ζωής. Οι τέσσερις προηγούμενες ενότητες παραπέμπουν σε ό,τι προσλαμβάνει υποκειμενικά ο πολίτης, ως «διακυβέρνηση». Επομένως, αποτελούν ασφαλείς εμπειρικές ενδείξεις για την ύπαρξη και διάχυση της κοινωνικής δυσαρέσκειας από αυτήν και τους επιμέρους χώρους του κράτους, στους οποίους αυτή εστιάζεται.

Διαπιστώσεις

  1. Σε τέσσερις (4) τομείς του κυβερνητικού έργου (ανεργία, ακρίβεια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εγκληματικότητα), τα ποσοστά επιδείνωσης κυμαίνονται σε ποσοστό 80%-90%. Σε άλλους τέσσερις (ασφαλιστικό, γεωργία, ναρκωτικά, μετανάστευση), τα ποσοστά επιδείνωσης υπερβαίνουν το 50% (διάγραμμα 3).
  2. Σε οκτώ (8) τομείς, η κοινωνική εκτίμηση ότι επικρατεί στασιμότητα (η κατάσταση «έχει παραμείνει ίδια», σε σύγκριση με το παρελθόν), υπερτερεί της εκτίμησης ότι έχει επέλθει περαιτέρω επιδείνωση (εκπαίδευση, συγκοινωνίες, υγεία, εξυπηρέτηση του πολίτη, διαφθορά, αστυνόμευση, περιβάλλον και ποιότητα ζωής στις πόλεις – διάγραμμα 2).
  3. Μόλις δύο τομείς εμφανίζουν σήμερα ποσοστά βελτίωσης τα οποία αν και δεν θεωρούνται υψηλά, είναι απλώς υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά επιδείνωσης (η προστασία του περιβάλλοντος 29%, και οι δημόσιες συγκοινωνίες, 24%). Επιπλέον, τα ποσοστά αυτά είναι εμφανώς μειωμένα, σε σύγκριση με το προηγούμενο καλοκαίρι (διάγραμμα 1).
  4. Στην ελληνική κοινή γνώμη, έξι μήνες μετά την πολιτική αλλαγή, παραμένει κυρίαρχη η αίσθηση στασιμότητας και επιδείνωσης. Η κοινωνική δυσαρέσκεια έχει ενταθεί στο σύνολο των έξι (6) τομέων του κυβερνητικού έργου, που αφορούν την οικονομία και την ανάπτυξη (ανεργία, πληθωρισμός, γεωργία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιφερειακή ανάπτυξη και τουρισμός – διάγραμμα 4).
  5. Αντιθέτως, η μοναδική σημαντική ανακοπή της ραγδαίας τάσης επιδείνωσης εμφανίζεται στους τομείς τους κυβερνητικού έργου, που αφορούν «το νόμο και την τάξη» (αστυνόμευση, εγκληματικότητα, μετανάστευση, ναρκωτικά)∙ τομείς οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη (διάγραμμα 6).
  6. Η μεγαλύτερη μείωση ποσοστού επιδείνωσης καταγράφεται στον τομέα της διαφθοράς (40%, έναντι 72% τον περασμένο Ιούλιο). Είναι προφανές, ότι στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η πολιτική αλλαγή του Οκτωβρίου, δημιούργησε αισιοδοξία για την καταπολέμησή της και ανέκοψε (προσωρινά;) την τάση επιδείνωσης. Επίσης, μικρότερη ανακοπή της επιδείνωσης καταγράφεται και στον τομέα της εξυπηρέτησης του πολίτη (30%, έναντι 45% τον Ιούλιο – διάγραμμα 5).

Τα διαγράμματα του άρθρου:

Μια συνοπτικότερη εκδοχή της ανάλυσης δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (28/03/2010), με τίτλο “Eξι μήνες διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ”

Η σχετική έρευνα