Έξι μήνες διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ: Συγκριτική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου πριν & μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 524 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 08-10/03/2010. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 28/03/2010.

Τα θέματα της έρευνας:

  • Αξιολόγηση της διακυβέρνησης κατά τομέα κυβερνητικού έργου
  • Εξέλιξη στους τομείς της οικονομίας & της ανάπτυξης
  • Εξέλιξη στους τομείς της δημόσιας διοίκησης & του κράτους πρόνοιας
  • Εξέλιξη στους τομείς του νόμου & της τάξης
  • Εξέλιξη στους τομείς της ποιότητας ζωής

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: