Έρευνα για τις πρόσφατες κυβερνητικές παροχές

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 520 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 28-30/01/2009.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 01/02/2009.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: