Γερμανικές Εκλογές 2013

Πηγή: Βάση Ερευνών Public Issue, 2001-2013, Πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες γενικού πληθυσμού, σε δείγμα 1.000 ατόμων.

  • Επιπτώσεις στα συμφέροντα της Ελλάδας από τυχόν επανεκλογή της Άνγκελας Μέρκελ
  • Εικόνα της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άγκελας Μέρκελ
  • Εικόνα της Γερμανίας