Η δημοτικότητα της Χρυσής Αυγής πριν & μετά τις εκλογές – κοινωνικά χαρακτηριστικά

Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσίαζονται οι μεταβολές στη δημοτικότητα της Χρυσής Αυγής το μετεκλογικό τετράμηνο, κατά φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, θέση στην απασχόληση και αστικότητα. 

golden_dawn_popularity_profile.JPG