Έρευνα για την Εξωτερική Πολιτική

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 614 ατόμων, ηλικίας 18 και άνω, 25-27/02/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 02/03/2008

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Εξωτερική Πολιτική

Ελληνοτουρκικές Σχέσεις

Σχέσεις με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία των Σκοπίων

Κυπριακό

Η παρουσίαση της έρευνας: