Ευρωεκλογές 25ης Μαΐου 2014 – B’ κύμα (21-23/5/2014)

Μείωση της διαφοράς προκύπτει με βάση το Β’ Κύμα της έρευνας της Public Issue  για τις Ευρωεκλογές.

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.016 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 21-23/5/2014.

Ανάρτηση: Παρασκευή 23/5/2014, 22:30.

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6