Πρόθεση ψήφου Ευρωεκλογών 7/6/2009

Η χρονοσειρά της πρόθεσης ψήφου, έτσι όπως εξελίσσεται στις κυλιόμενες τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις τις Public Issue, για τις Ευρωεκλογές 2009.

Από την πρόθεση ψήφου εξαιρούνται οι αρνήσεις και η αποχή, αλλά περιλαμβάνονται οι αναποφάσιστοι.
[[timeline-graph width=500 height=300 guid=3 tid=54,55,56,57,58,59,60,61 gid=1 maxy=40 ystep=8 fulldate=yes ]]

Κύμα Δημοσίευση Διάστημα
διεξαγωγής έρευνας
1ο 15/05/2009 11-13/5/2009
2ο 19/05/2009 13-15/5/2009
3ο 22/05/2009 18-20/5/2009
4ο 26/05/2009 20-22/5/2009
5ο 30/05/2009 25-27/5/2009
6ο 02/06/2009 27-29/5/2009

Μεθοδολογία

Τα ποσοστά έχουν εξομαλυνθεί με την μέθοδο Kalman (Kalman smoothing), προκειμένου να μειωθεί η επίδραση του δειγματοληπτικού σφάλματος. Ως περιθώριο σφάλματος ορίζεται το μειωμένο τυπικό σφάλμα, που προκύπτει μετά την εξομάλυνση των ποσοστών (reduced sampling error).