Δεκέμβριος 2008 – Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στην εξέγερση της νεολαίας (14/12/2008)

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 520 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 11-12/12/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 14/12/2008.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: