Έρευνα για την Παιδεία

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 597 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 22/02/2007.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ..

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 25/02/2007.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: