Η στάση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη διεθνή οικονομική κρίση & το Ευρώ

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα σε δείγμα 627 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 19-21/11/2008.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής.

Παρουσιάστηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και το περιοδικό ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ με θέμα “Κρίση Οικονομίας: Δοκιμασία της Πολιτικής”.

Τα θέματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Στάσεις απέναντι στη διεθνή οικονομική κρίση

Στάσεις απέναντι στις τράπεζες &το τραπεζικό σύστημα

Στάσεις απέναντι στην ΟΝΕ & το Ευρώ