Βαρόμετρο, Ιανουάριος 2007: Ενδείξεις ενίσχυσης του δικομματισμού

Ανάλυση του

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ

Από τον Ιούνιο του 2006, παρατηρείται μια αργή, σταδιακή αλλά και σταθερή ανάκαμψη της εκλογικής επιρροής των δύο κομμάτων διακυβέρνησης (ΝΔ & ΠΑΣΟΚ) και, αντιστρόφως, η καθήλωση, ή και συρρίκνωση της αντίστοιχης επιρροής των τριών μικρότερων σχηματισμών (ΚΚΕ, ΣΥΝ, ΛΑΟΣ). Στην εκκίνηση του τελευταίου και προεκλογικού έτους της κυβερνητικής θητείας, το ποσοστό της δικομματικής επιρροής υπολογίζεται σε 82%, ενώ δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί η πιθανότητα περαιτέρω ενίσχυσής του. Όπως κάθε εκλογική αναμέτρηση, έτσι και οι πρόσφατες Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, επανενεργοποίησαν τις κομματικές ταυτίσεις των πολιτών και ενίσχυσαν το βαθμό συσπείρωσης των (μεγάλων) κομμάτων (85%, έναντι 86% στις Β2004).
Η κυβερνητική παράταξη, μετά τη δοκιμασία της κρίσης των υποκλοπών, των κοινωνικών κινητοποιήσεων, καθώς και την κρίσιμη αναμέτρηση των Δ/Ν εκλογών, στο μέσον του εκλογικού κύκλου, δείχνει σήμερα να επιβεβαιώνει την πολιτική και εκλογική της κυριαρχία. Με βάση την εκτίμηση της εταιρείας Public Issue, η οποία βασίζεται στις τηλεφωνικές έρευνες πρόθεσης ψήφου που πραγματοποιεί η VPRC, η εκλογική επιρροή της ΝΔ τον Ιανουάριο παρουσιάζει σημεία σταθεροποίησης και υπολογίζεται σε 43% (διάγραμμα 1). Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό επιρροής, που καταγράφηκε κατά το τελευταίο 12μηνο. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι από το Μάρτιο του 2004, έως σήμερα, το χαμηλότερο ποσοστό επιρροής της ΝΔ που έχει εκτιμηθεί είναι το 41.5% (Φεβρουάριος, Απρίλιος και Ιούνιος 2006).
Από την άλλη πλευρά, και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζει σημεία ανάκαμψης, όχι όμως ιδιαιτέρως δυναμικής. Η εκλογική επιρροή του ΠΑΣΟΚ εκτιμάται σήμερα σε 39%, (μηναία αύξηση +0,5% – διάγραμμα 1). Το εν λόγω ποσοστό, όμως, υπολείπεται ακόμη του ανώτατου ποσοστού του ΠΑΣΟΚ μέσα στο 2006 (39,5%), που διατήρησε ανελλιπώς επί ένα τετράμηνο (από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο), αλλά και του ανώτατου ποσοστού που καταγράφηκε για το ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά (40%, τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2005). Η παρατηρούμενη ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ, εκτός από ισχνή εμφανίζει και ένα άλλο χαρακτηριστικό: παραμένει αυτονομημένη και δεν συνοδεύεται και από αντίστοιχη ανάκαμψη της εικόνας του αρχηγού του, όπως προκύπτει από το σχετικό δείκτη πρωθυπουργικής καταλληλότητας (διάγραμμα 2). Το στοιχείο αυτό βεβαίως δεν θα πρέπει να υπερεκτιμηθεί, διότι το πρωτεύον είναι πάντοτε η πρόθεση ψήφου και όχι η εικόνα του πολιτικού αρχηγού.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, σε μεγαλύτερο κίνδυνο για τα δύο κόμματα της διακυβέρνησης αναδεικνύεται η σχεδόν απόλυτη προεξόφληση του εκλογικού αποτελέσματος της προσεχούς αναμέτρησης. Πράγματι, με βάση το σχετικό δείκτη παράστασης νίκης, το ενδεχόμενο εκλογικής νίκης της ΝΔ διαρκώς ενισχύεται: 67% (σχεδόν 7 στους 10 ερωτηθέντες – διάγραμμα 3), το υψηλότερο ποσοστό της τελευταίας διετίας. Η προεξόφληση της νίκης της ΝΔ, από 9 στους 10 ψηφοφόρους της και, αντιστρόφως, η προεξόφληση της ήττας του ΠΑΣΟΚ, από 1 στους 2 ψηφοφόρους του, ενδέχεται να καταστήσει τις επόμενες εκλογές, εκλογές χωρίς διακύβευμα και να επηρεάσει σημαντικά το ποσοστό της αποχής. Ταυτοχρόνως, θα κρίνει -πιθανότατα οριακά- και τη μορφή της επόμενης Βουλής (πεντακομματική, τετρακομματική, ή και τρικομματική).

Τα διαγράμματα του άρθρου:

image42.jpg image38.jpg image40.jpg

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (14/01/2007)

Το σχετικό Βαρόμετρο