Δημοτικές/Περιφερειακές Εκλογές 2010

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Public Issue, Γιάννης Μαυρής, αναλύει τα εκλογικά αποτελέσματα των Δημοτικών/Περιφερειακών Εκλογών 2010: