Διατροφικές Στάσεις, Αντιλήψεις & Συνήθειες των Ελλήνων Πολιτών

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 2.023 ατόμων, ηλικίας 15 ετών και άνω, 17-25/10/2007. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Παρουσιάστηκε: 23/11/2007.

Οι άξονες της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Α. Γενικές διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού

Β. Διατροφικές συνήθειες του μαθητικού – φοιτητικού πληθυσμού & στάσεις των γονέων

Γ. Στάσεις απέναντι στη μεσογειακή διατροφή

Δ. Στάσεις απέναντι στην κατανάλωση τροφίμων

Ε. Υποκειμενικές εκτιμήσεις για το σωματικό βάρος, τη δίαιτα & την άσκηση