Στάσεις της Κοινής Γνώμης απέναντι στην εκλογή Προέδρου της ΝΔ

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 1.053 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 10-12/11/2009. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 15/11/2009.

Τα θέματα της έρευνας:

  • Πρόθεση συμμετοχής στην εκλογή νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
  • Καταλληλότερος διάδοχος του Κ. Καραμανλή
  • Παράσταση νίκης στην εκλογή νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
  • Τα ιδεολογικά ρεύματα σήμερα στη Νέα Δημοκρατία
  • Πρόθεση ψήφου για τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: