Γνώμη για την ιδιωτικοποίηση μονάδων λιγνίτη της ΔΕΗ

28%
Μόνον το 28% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την ιδιωτικοποίηση μονάδων λιγνίτη της ΔΕΗ.