Δεκέμβριος 2008 – Ένα έτος μετά: Ανατομία ενός γεγονότος (06/12/2009)

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 510 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 19-24/11/2009. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 06/12/2009.

Τα θέματα της έρευνας:

 • Ερωτήματα για τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008
 • Στάσεις απέναντι στα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008
 • Σημαντικότερο γεγονός: Δολοφονία 16χρονου vs Καταστροφές
 • Γνώμη για την υποκίνηση των Δεκεμβριανών του 2008
 • Κόμμα με την πιο σωστή στάση στα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008
 • Αποτίμηση των γεγονότων του Δεκεμβρίου 2008
 • Γνώμη για την κοινωνική προέλευση των συμμετεχόντων

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η ανάλυση της έρευνας από την Public Issue:

Στην έρευνα της Public Issue για τα γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου, η κοινή γνώμη εμφανίζεται σήμερα διχασμένη, υιοθετώντας συγκεχυμένες, αντιφατικές και αντικρουόμενες απόψεις. Η πλειοψηφία των πολιτών κλίνει περισσότερο προς την άποψη, ότι τα γεγονότα αποτέλεσαν κοινωνική εξέγερση, αλλά ταυτόχρονα και ότι συνιστούσαν μάλλον μειοψηφικό φαινόμενο.

Αναλυτικότερα, από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι:

 1. Οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι αναφορικά με την ακριβή φύση των γεγονότων, καθότι 1 στους 2 (52%) πιστεύει ότι τα «Δεκεμβριανά» του 2008, αποτέλεσαν πράγματι κοινωνική εξέγερση. Αντίθετα, 4 στους 10 (45%) πολίτες υιοθετούν την εκ δια μέτρου αντίθετη άποψη.
 2. Αντίστοιχο συμπέρασμα προκύπτει και σχετικά με τη μαζικότητα του φαινομένου. Ενώ για το 51% των ερωτηθέντων, τα γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου αφορούσαν μια μικρή μειοψηφία, για το υπόλοιπο 45%, τα γεγονότα αυτά χαρακτηρίζονται ως μαζικό φαινόμενο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση των σημερινών απόψεων της κοινής γνώμης, σε σύγκριση με αντίστοιχη έρευνα του προηγούμενου χρόνου (12/2008), όπου σχεδόν 1 στους 3 (36%) θεωρούσε τα «Δεκεμβριανά» μειοψηφική κοινωνική δράση.
 3. 6 στους 10 (59%) πιστεύουν ότι «λίγοι» ή «ελάχιστοι» διαδηλωτές συμμετείχαν σε βανδαλισμούς και καταστροφές, ενώ την εντύπωση ότι «αρκετοί» διαδηλωτές συμμετείχαν σε βανδαλισμούς και καταστροφές υιοθετούν σήμερα μόλις 2 στους 10 πολίτες.
 4. 4 στους 10 (44%) πολίτες πιστεύουν ότι κανένα κόμμα δεν κράτησε σωστή στάση στα «Δεκεμβριανά» του 2008, ενώ 1 στους 2 (51%) θεωρεί ότι τα Δεκεμβριανά 2008 δεν ήταν υποκινούμενα. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ χρεώνεται, σε μεγαλύτερο βαθμό από τα υπόλοιπα κόμματα, την ευθύνη της υποκίνησης των γεγονότων.
 5. Ιδιαίτερα πολωτική εικόνα προκύπτει από την αξιολόγηση του σημαντικότερου γεγονότος του περασμένου Δεκεμβρίου. Έτσι, ενώ 1 στους 2 (51%) ερωτώμενους αναφέρει ότι ενοχλήθηκε το ίδιο τόσο από το θάνατο του 16χρονου μαθητή, όσο και από τις υλικές καταστροφές που τον ακολούθησαν, οι 4 στους 10 (42%) δηλώνουν ότι τους ενόχλησε περισσότερο ο θάνατος του 16χρονου μαθητή.
 6. Σε γενικές γραμμές, η πλειοψηφία των πολιτών (76%) αναγνωρίζει τα «Δεκεμβριανά» 2008 ως σημαντικό πολιτικό γεγονός και δηλώνει ότι τους επηρέασε προσωπικά (72%), αλλά μόλις 3 στους 10 (30%) πιστεύουν ότι τα γεγονότα αυτά έχουν ομοιότητες με το Πολυτεχνείο του 1973. Επιπλέον, 7 στους 10 (71%) εκτιμούν ότι σήμερα υπάρχουν κοινωνικές συνθήκες για επανάληψη παρόμοιων γεγονότων, ενώ παράλληλα, σχεδόν 1 στους 2 (47%), εκτιμά ότι από τα «Δεκεμβριανά» 2008 ενισχύθηκε η αριστερά. Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης (91%) πιστεύει, ακόμη, πως τα γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου επηρέασαν την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό.
 7. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εικόνα προκύπτει και από την γνώμη των ερωτηθέντων για την κοινωνική προέλευση των συμμετεχόντων στα γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου. Από τις απαντήσεις διαπιστώνεται ότι: α) 3 στους 10 (31%) πολίτες αναφέρονται, αυθόρμητα, στην ταξική προέλευση των συμμετεχόντων αν και συγκεχυμένα («κατώτερη-εργατική τάξη», «φτωχοί», «μετανάστες», «άνεργοι», «υποπρολεταριάτο», «μεσαία τάξη», «ανώτερη τάξη», «πλούσιοι», κ.α.). β) Επίσης, 2 στους 10 (20%) πιστεύουν ότι στα γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου συμμετείχε η νεολαία («νέοι», «μαθητές», «φοιτητές»). Τέλος, γ) 2 στους 10 (20%) ερωτηθέντες προσδιορίζουν με πολιτικούς όρους την προέλευση των συμμετεχόντων στα «Δεκεμβριανά» 2008, αναφέροντας την «Άκρα Αριστερά», την «Αριστερά» και τους «Αντιεξουσιαστές».

Η παρουσίαση της έρευνας: