Συνολική Αξιολόγηση της Μετανάστευσης, 2010

59%

6 στους 10 Έλληνες πολίτες, πιστεύουν ότι η Μετανάστευση μάλλον βλάπτει την Ελλάδα

image4.jpg

Η σχετική έρευνα