Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2007

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της

Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2007

Η έρευνα περιλαμβάνεται στην έκδοση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος με κείμενα που συγκεντρώθηκαν από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση στην ημερίδα της ΜΚΟ με θέμα “Κράτος και Διαφθορά – Πώς θα κόψουμε τον ομφάλιο λώρο”