Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2008

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της

Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2008

Η παρουσίαση της Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην Ελλάδα για το 2008 έγινε στην αίθουσα της «Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου» στις 17/02/2009