Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2010

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 6.114 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, Ιούλιος 2010 – Δεκέμβριος 2010. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης “Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς”.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου: 15/03/2010

Η επιστημονική συνεισφορά της Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην Ελλάδα:

 1. Η «Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα» αποτελεί ερευνητική πρωτοβουλία του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Διαφάνειας
 2. Καθιερώθηκε το 2007 και διεξάγεται κατ’ έτος. Πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και καλύπτει ολόκληρο το Β΄ εξάμηνο κάθε έτους. Έχει μεγάλη χρονική διασπορά, επιτρέποντας τη μέτρηση και της εποχικότητας του φαινομένου
 3. Έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η Διεθνής Διαφάνεια σε παγκόσμια κλίμακα, και υποβοηθά την αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων του φαινομένου, στη χώρα μας
 4. Δίνει έμφαση κυρίως στα πραγματολογικά δεδομένα του προβλήματος και λιγότερο στις κοινωνικές αντιλήψεις
 5. Βασίζεται σε εξαιρετικά μεγάλο δείγμα (6.000 άτομα), που επιτρέπει τη λεπτομερέστερη καταγραφή του φαινομένου
 6. Παρέχει πληροφορίες, όχι μόνο στο ατομικό επίπεδο του ερωτώμενου, αλλά και στο επίπεδο του νοικοκυριού του
 7. Καλύπτει το σύνολο της χώρας, δηλαδή εκτός από τις αστικές περιοχές, περιλαμβάνει και τις ημιαστικές και τις αγροτικές. Κατά συνέπεια, είναι αντιπροσωπευτική του συνολικού πληθυσμού
 8. Λόγω του διευρυμένου δείγματος και της καινοτομικής μεθοδολογίας, που ακολουθήθηκε (αυθόρμητες αναφορές), καταγράφει το σύνολο των φορέων του δημοσίου τομέα, στους οποίους παρουσιάζεται το φαινόμενο
 9. Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα χρηματικά ποσά
 10. Καλύπτει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και το χώρο του ιδιωτικού τομέα

Η μεθοδολογική προσέγγιση:

Η «Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα» μετράει:

 • Την έκταση του φαινομένου
 • Το χρόνο που συνέβη το περιστατικό
 • Το χώρο (υπηρεσία/επιχείρηση)
 • Την υπόθεση που αφορά
 • Το χρηματικό ποσό που ζητήθηκε

Η σημασία της έρευνας:

Η Έρευνα επιτρέπει:

 1. Την ποσοτική εκτίμηση για το μέγεθος της «διάχυτης» κοινωνικής διαφθοράς, της λεγόμενης «μικρο-διαφθοράς», που πλήττει, σήμερα στη χώρα, τους πολίτες και τα νοικοκυριά
 2. Την αναλυτική χαρτογράφηση και τον εντοπισμό των κοινωνικών χώρων της διαφθοράς, το «χάρτη της διαφθοράς», τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα – Πληροφορία, εξαιρετικά χρήσιμη για την καταπολέμησή της
 3. Την καταγραφή του αναλυτικού «τιμοκαταλόγου της διαφθοράς», δηλαδή το κοινωνικά παγιωμένο, ανά υπηρεσία, ύψος του μέσου χρηματικού ποσού, που ζητείται για την παράνομη συναλλαγή

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η έκταση της συνολικής διαφθοράς

Σύγκριση Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

Κλίμακες μέτρησης στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς