Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2009

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 6.122 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, Ιούλιος 2009 – Δεκέμβριος 2009. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης “Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς”.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στην αίθουσα Γεωργίου Καρατζά στο Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ: 02/03/2010

Ο Πρόεδρος της “Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς” κ. Κώστας Μπακούρης και ο Διευθυντής της οργάνωσης κ. Άρις Συγγρός παρουσίασαν μαζί με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Public Issue κ. Γιάννη Μαυρή τα αποτελέσματα της Εθνικής έρευνας για τη διαφθορά στην Ελλάδα το 2009.

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, το ελληνικό τμήμα της παγκόσμιας μη κυβερνητικής οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια», διεξάγει τα τελευταία χρόνια μεγάλη έρευνα για την έκταση της διαφθοράς στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Η μικρή απόκλιση από τα δεδομένα της περσινής έρευνας επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της μεθοδολογίας και των πορισμάτων της έρευνας. Η έρευνα διενεργήθηκε από την εταιρεία Public Issue και βασίζεται σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε ελληνικά νοικοκυριά με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, τηρώντας τις ίδιες προδιαγραφές με τις προηγούμενες, ώστε να υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Όπως και πέρυσι, η έρευνα του 2009 υλοποιήθηκε σε έξι μηνιαία κύματα, σε συνολικό δείγμα 6.122 ατόμων.

Στην κορυφή της κατάταξης των φορέων του δημοσίου τομέα, όπου εντοπίζονται περιστατικά διαφθοράς, βρίσκονται για μία ακόμα χρονιά τα Δημόσια Νοσοκομεία, ενώ οι Πολεοδομίες και οι Εφορίες μοιράζονται τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, αντιστρέφοντας τη σειρά κατάταξης του 2008. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι υπηρεσίες του ΙΚΑ και των νομαρχιών. Σημειώνεται ότι το 65% (το 2008 ήταν το 61%) της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα εντοπίζεται στις τρεις πρώτες υπηρεσίες (Νοσοκομεία, Πολεοδομίες, Εφορίες). Και στον ιδιωτικό τομέα πρωτοστατούν οι υπηρεσίες υγείας στον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς.

Το ουσιαστικότερο πόρισμα της έρευνας για το 2009, αφορά στην εκτίμηση του μεγέθους της μικρό-διαφθοράς, το οποίο ανέρχεται περίπου στα 790 εκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (περίπου 750 εκατομμύρια το 2008).

Τα θέματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η έκταση της συνολικής διαφθοράς

Σύγκριση Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

Η έκταση της διαφθοράς στο Δημόσιο Τομέα

Η έκταση της διαφθοράς στον Ιδιωτικό Τομέα

Κλίμακες μέτρησης στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς

Απόψεις για τη διαφθορά

Κλίμακα ιδεολογικής αποδοχής πράξεων διαφθοράς

Κλίμακα ανοχής απέναντι στη διαφθορά

Κλίμακα μέτρων αντιμετώπισης της διαφθοράς