Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2008

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 6.105 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, Ιούλιος 2008 – Δεκέμβριος 2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης “Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς”.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στην αίθουσα της «Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου»: 17/02/2009

Τα θέματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η έκταση της συνολικής διαφθοράς

Σύγκριση Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

Κλίμακες μέτρησης στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς

Απόψεις για τη διαφθορά

Κλίμακα ιδεολογικής αποδοχής πράξεων διαφθοράς

Κλίμακα ανοχής απέναντι στη διαφθορά

Κλίμακα μέτρων αντιμετώπισης της διαφθοράς