Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2007

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 6.027 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 10-14/11/2007. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης “Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς”.

image2.jpg

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 1. Η «Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2007» αποτελεί ερευνητική πρωτοβουλία του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Διαφάνειας
 2. Έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και υποβοηθά την αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων του φαινομένου, στη χώρα μας
 3. Δίνει έμφαση στα πραγματολογικά δεδομένα του προβλήματος και λιγότερο στις κοινωνικές αντιλήψεις
 4. Βασίζεται σε εξαιρετικά μεγάλο δείγμα, που επιτρέπει τη λεπτομερέστερη καταγραφή του φαινομένου
 5. Παρέχει πληροφορίες, όχι μόνο στο ατομικό επίπεδο του ερωτώμενου, αλλά και στο επίπεδο του νοικοκυριού του
 6. Καλύπτει το σύνολο της χώρας, δηλαδή εκτός από τις αστικές περιοχές, περιλαμβάνει και τις ημιαστικές και τις αγροτικές. Κατά συνέπεια, είναι αντιπροσωπευτική του συνολικού πληθυσμού
 7. Λόγω του διευρυμένου δείγματος και της καινοτομικής μεθοδολογίας, που ακολουθήθηκε (αυθόρμητες αναφορές), καταγράφει το σύνολο των φορέων του δημοσίου τομέα, στους οποίους παρουσιάζεται το φαινόμενο
 8. Παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα χρηματικά ποσά
 9. Καλύπτει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και το χώρο του ιδιωτικού τομέα

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η «Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2007» μετράει:

 • Την έκταση του φαινομένου
 • Το χρόνο που συνέβη το περιστατικό
 • Το χώρο (υπηρεσία/επιχείρηση)
 • Την υπόθεση που αφορά
 • Το χρηματικό ποσό που ζητήθηκε

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η Έρευνα επιτρέπει:

 1. Την ποσοτική εκτίμηση για το μέγεθος της κοινωνικής διαφθοράς, που πλήττει, σήμερα στη χώρα, τους πολίτες και τα νοικοκυριά
 2. Την αναλυτική χαρτογράφηση και τον εντοπισμό των κοινωνικών χώρων της διαφθοράς, το «χάρτη της διαφθοράς», τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα – Πληροφορία, εξαιρετικά χρήσιμη για την καταπολέμησή της
 3. Την καταγραφή του αναλυτικού «τιμοκαταλόγου της διαφθοράς», δηλαδή το κοινωνικά παγιωμένο, ανά υπηρεσία, ύψος του μέσου χρηματικού ποσού, που ζητείται για την παράνομη συναλλαγή

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α. Η έκταση της διαφθοράς στο Δημόσιο & στον Ιδιωτικό Τομέα
Β. Η έκταση της συνολικής διαφθοράς Σύγκριση Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α. Η έκταση της διαφθοράς στο Δημόσιο & στον Ιδιωτικό Τομέα

Β. Η έκταση της συνολικής διαφθοράς Σύγκριση Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα