Έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 610 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω. 11-14/02/2008. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Forum ΑΓΟΡΑ ΙΔΕΩΝ για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύτηκε στο ένθετο της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, “The Economist” 28/02/2008.

Τo θέμα της έρευνας:

  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Τα αποτελέσματα της έρευνας: