Έρευνα για την κλιματική αλλαγή – 2008

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 1.052 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 21-25/01/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας: