Έρευνα για την κλιματική αλλαγή – 2007

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα σε δείγμα 1000 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 16-20/04/2007.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας: