Οικονομικό Βαρόμετρο, Δεκέμβριος 2009

Η Μεθοδολογία του Οικονομικού Bαρόμετρου

test-Dek_oikonom

 

 

 

Αν θέλετε να λάβετε τα αναλυτικά στοιχεία του Οικονομικού Βαρόμετρου Δεκεμβρίου συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ.

 

 

 

Οικονομικό Βαρόμετρο – Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI) – Δεκέμβριος 2009

Συνοπτικά αποτελέσματα

Το εγχώριο καταναλωτικό κλίμα, κατά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, δείχνει να αντιστέκεται στο δυσμενές αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για την Ελληνική οικονομία, στην διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων.Οι δείκτες του Οικονομικού Βαρόμετρου, που αναφέρονται σε προσδοκίες, συνεχίζουν να αντανακλούν την θετική επίδραση που άσκησαν οι εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου. Αντιθέτως, η αποτίμηση των καταναλωτών για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες (CECI) παρουσιάζει νέα πτώση.

Παρά την κρίση, ο ετήσιος μέσος όρος του Δείκτη Καταναλωτικού Κλίματος εμφανίζεται το 2009 βελτιωμένος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ετήσιο μέσο όρο του 2008. Αυτό οφείλεται -μεταξύ άλλων- στη θετική επίδραση που άσκησε στο εγχώριο καταναλωτικό κλίμα, η ραγδαία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού κατά το 2009, έπειτα από τη σφοδρή κρίση ακρίβειας, που έπληξε τα νοικοκυριά, κατά το πρώτο επτάμηνο του 2008.

Ως αποτέλεσμα της μείωσης του πληθωρισμού, καταγράφεται, συνολικά, ραγδαία αύξηση της καταναλωτικής ροπής των νοικοκυριών. Ωστόσο, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό, κατά τον τρέχοντα μήνα, εμφανίζουν σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2008, επιδείνωση, της τάξης των 7 περίπου μονάδων. Το γεγονός υποδηλώνει, μάλλον, ότι οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση του πληθωρισμού κατά το 2010, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει, με τη σειρά του, την καταναλωτική ροπή.

Μεταξύ των δεικτών του Οικονομικού Βαρόμετρου, οι προσδοκίες για την οικονομία σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση. Το εύρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η μέτρηση του Δεκεμβρίου εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες, σχετικά με τις αντιλήψεις των καταναλωτών για την εξέλιξη της οικονομίας κατά το προσεχές έτος. Αντιστοίχως, οι προσδοκίες για την οικονομία κατά την προσεχή 5ετία παρουσιάζουν άνοδο 8 περίπου μονάδων. Σε σύγκριση δε με τον Δεκέμβριο του 2007, ο δείκτης παρουσιάζει θεαματική βελτίωση, της τάξης των 40 μονάδων.

Ο δείκτης προσδοκιών για την ανεργία εμφανίζει σημαντική βελτίωση που πλησιάζει σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2008 τις 21 μονάδες. Ωστόσο, οι προσδοκίες για τις προοπτικές της αγοράς εργασίας παραμένουν, συνολικά, ιδιαιτέρως απαισιόδοξες συγκριτικά με άλλους δείκτες του Οικονομικού Βαρόμετρου.

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για το προσωπικό τους εισόδημα υποχωρούν περίπου 6 μονάδες. Εντούτοις, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 και αυτός ο δείκτης εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένος.

Τέλος, οι δείκτες CCI της Public Issue και ICS του Πανεπιστημίου Michigan παρουσιάζουν παράλληλη εξέλιξη για έναν ακόμη μήνα. Ωστόσο, η βελτίωση του αμερικανικού δείκτη στηρίζεται στη βελτίωση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών. Αντιθέτως, η βελτίωση του ελληνικού δείκτη συνδέεται αποκλειστικά με τη βελτίωση των προσδοκιών που εκφράζουν οι καταναλωτές για την οικονομία και το προσωπικό τους εισόδημα.

Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI)

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer Climate Index), καθώς και οι υπόλοιποι δείκτες του Οικονομικού Βαρόμετρου, που δημοσιεύονται στην παρούσα ανάλυση, βασίζονται σε μηνιαίες πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες 1.001 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Η μέτρηση Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε, στο χρονικό διάστημα 7-9/12/2009

Αν θέλετε να λάβετε τα αναλυτικά στοιχεία του Οικονομικού Βαρόμετρου Δεκεμβρίου συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ.