Οικονομικό Βαρόμετρο, Μάιος 2014

1

 

Το καταναλωτικό κλίμα παραμένει, για 2ο συνεχόμενο μήνα, στα υψηλότερα επίπεδα της 4ετίας 2010-2014. Ο σχετικός δείκτης υποχώρησε οριακά, σε σχέση με τον Απρίλιο, κυρίως εξαιτίας της επιδείνωσης της ροπής προς κατανάλωση. Παρά την σημαντική βελτίωση που παρατηρείται από τις αρχές του 2014, η δυσαρέσκεια για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ και η αισιοδοξία για το μέλλον, αν και έχει αυξηθεί σημαντικά, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μικρό τμήμα της κοινής γνώμης. Η περαιτέρω άνοδος των προσδοκιών των πολιτών, για πτώση της ανεργίας στο προσεχές μέλλον, αποτελεί τη σημαντικότερη μεταβολή του τρέχοντα μήνα. Η βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος φαίνεται, στις δημοσκοπήσεις, να ωφέλησε την ΝΔ. Ωστόσο, η προηγούμενη διαπίστωση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση και πρόβλεψη για την εξέλιξη του καταναλωτικού κλίματος ή την κατεύθυνση της επίδρασης που ενδεχομένως αυτή θα ασκήσει στο πολιτικό κλίμα.

Ύστερα από τη θεαματική άνοδο του Απριλίου, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος-CCI (70,8) σημείωσε οριακή πτώση (-1,1μονάδες). Διατήρησε όμως το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών κερδών του προηγούμενου 8μηνου (9/2013-4/2014), παραμένοντας  πάνω από τις 70 μονάδες. Οι δύο επιμέρους δείκτες παρουσίασαν αντίρροπες τάσεις. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας-CECI (47,3) κατέγραψε πτώση 4,2 μονάδων, ενώ αντίθετα, ο δείκτης καταναλωτικών προσδοκιών-CEI (86,5) κατέρριψε για 2ο συνεχόμενο μήνα την υψηλότερη επίδοση της περιόδου που ακολούθησε την υπογραφή του Μνημονίου (5/2010-5/2014), εμφανίζοντας για 3ο κατά σειρά μήνα μικρή άνοδο (+0,9 μονάδες σε σχέση με τον Απρίλιο).

Η ροπή προς αγορές (64,5) σημείωσε θεαματική πτώση (-10,9 μονάδες), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Μόλις ο 1 στους 4 καταναλωτές (27%) θεωρεί ότι η τρέχουσα περίοδος είναι κατάλληλη για σημαντικές αγορές οικιακού εξοπλισμού (έπιπλα, οικιακές συσκευές κ.λπ.). Γενικότερα, είναι αξιοσημείωτο ότι ο εν λόγω δείκτης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα, συγκριτικά με τους υπόλοιπους επιμέρους δείκτες που συγκροτούν τον δείκτη καταναλωτικού κλίματος. Οι εκτιμήσεις για την προσωπική οικονομική κατάσταση (30, +2,6 μονάδες σε σχέση με τον Απρίλιο) κατέγραψαν την υψηλότερη τιμή των τελευταίων 45 μηνών (9/2010-5/2014), εμφανίζοντας άνοδο για 4ο συνεχόμενο μήνα. Από την άλλη πλευρά, και παρά την συνεχή βελτίωση του σχετικού δείκτη, από τις αρχές του έτους, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (73%) εξακολουθεί να πιστεύει  ότι η προσωπική τους οικονομική κατάσταση έχει χειροτερεύσει μέσα στον τελευταίο χρόνο. Οι προσδοκίες για την προσωπική οικονομική κατάσταση (64,9, +2,6 μονάδες σε σχέση με τον Απρίλιο) σημείωσαν  την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2010 (66,6). Ύστερα από την άνοδο που καταγράφηκε κατά τον τρέχοντα μήνα, ο συγκεκριμένος δείκτης συμπλήρωσε 7 μήνες διαρκούς ανόδου (11/2013-5/2014), με τα συνολικά του κέρδη να προσεγγίζουν πλέον τις 19 μονάδες. Και σε αυτή την περίπτωση, οι αρνητικές απαντήσεις (47%) πλειοψηφούν των θετικών (12%). Οι προσδοκίες για την οικονομία δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες (79,6) εμφάνισαν οριακή πτώση (-0,4 μονάδες) και οι μακροπρόθεσμες (115,1) οριακή άνοδο (+0,5 μονάδες). Επιπλέον, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες κατέρριψαν, για 2ο συνεχόμενο μήνα, την ιστορικά υψηλότερη επίδοση της «μνημονιακής περιόδου». Ο 1 στους 4 (25%) ερωτώμενους εκφράζει αισιοδοξία για το μέλλον της οικονομίας, κατά το επόμενο έτος, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ανεβαίνει στο 43%, όταν ο χρονικός ορίζοντας διευρύνεται ως την προσεχή πενταετία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξέλιξη των προσδοκιών των πολιτών για την ανεργία. Το ποσοστό όσων προβλέπουν υποχώρηση της ανεργίας στο επόμενο 12μηνο (23%, +4% σε σχέση με τον Απρίλιο) είναι το υψηλότερο των τελευταίων 4,5 ετών (11/2009-5/2014). Οι προσδοκίες για την αποταμίευση και τον πληθωρισμό δεν σημείωσαν αξιόλογες μεταβολές. Ο 1 στους 10 (9%, -1% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα) αναμένει πτώση των τιμών τους προσεχείς 12 μήνες, ενώ μόλις το 8% (+1% σε σχέση με τον Απρίλιο) αναμένει ότι είναι πιθανό να αποταμιεύσει κάποιο χρηματικό ποσό στο επόμενο 12μηνο.

CCI