Οικονομικό Βαρόμετρο, Οκτώβριος 2013

1

Το καταναλωτικό κλίμα δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η εξέλιξη του σχετικού δείκτη τον Οκτώβριο επιβεβαιώνει το συμπέρασμα που διατυπώθηκε ήδη από τα προηγούμενα «κύματα», ότι η αισθητή, από τις αρχές του έτους, ανάκαμψη του καταναλωτικού κλίματος είναι πλέον παγιωμένη.

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος-CCI (58,5, +0,8 μονάδες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο) παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός. Η οριακή άνοδος του δείκτη αποτελεί την συνισταμένη των αντίρροπων τάσεων των δύο επιμέρους δεικτών. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας-CECI (41) σημείωσε πτώση (-3,6 μονάδες), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ αντίθετα, ο δείκτης καταναλωτικών προσδοκιών-CEI (70,2) κατέγραψε ισόποση (+3,7 μονάδες) άνοδο.

Η ροπή προς αγορές (63,1) υποχώρησε σημαντικά, κατά 6,3 μονάδες, μέσα σε ένα μήνα. Οι 2 στους 3 καταναλωτές (64%) εκτιμούν ότι η τρέχουσα περίοδος δεν προσφέρεται για σημαντικές αγορές οικιακού εξοπλισμού (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.). Οι εκτιμήσεις για την προσωπική οικονομική κατάσταση (19) σημείωσαν την τρίτη υψηλότερη τιμή της τελευταίας διετίας (10/2011 – 10/2013), παρουσιάζοντας μικρή κάμψη (-1 μονάδα), σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Παρά τη σχετική βελτίωση του δείκτη, σε σχέση με τα επίπεδα που βρίσκονταν το φθινόπωρο του 2011, το 84% των πολιτών εκτιμούν ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι σήμερα χειρότερη, συγκριτικά με την αντίστοιχη πριν από ένα χρόνο. Οι προσδοκίες για την οικονομία (60,9) εμφάνισαν κατακόρυφη άνοδο (+7,4 μονάδες), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σχεδόν ο 1 στους 5 (18%) αναμένει βελτίωση της οικονομίας κατά τους προσεχείς 12 μήνες. Οι προσδοκίες για την οικονομία την προσεχή πενταετία (103, +4,9 μονάδες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο) υπερέβησαν τις 100 μονάδες, για πρώτη φορά από τον προηγούμενο Ιούνιο. Το ποσοστό των πολιτών που προβλέπουν ανάκαμψη της οικονομίας στα επόμενα 5 χρόνια προσέγγισε το 40% (+3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο).

Οι προσδοκίες για την προσωπική οικονομική κατάσταση (45,9) παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, καταγράφοντας οριακή πτώση 1,2 μονάδων, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών εκφράζει απαισιοδοξία για το μέλλον, καθώς μόλις το 6% εκτιμά ότι η προσωπική του οικονομική κατάσταση θα βελτιωθεί το προσεχές έτος.

Από τον Ιανουάριο του 2013, το καταναλωτικό κλίμα ανέκαμψε σημαντικά. Ο σχετικός δείκτης κυμαίνεται γύρω από τις 58 μονάδες, παρουσιάζοντας έντονες διακυμάνσεις εξ΄ αιτίας των σημαντικών πολιτικών και οικονομικών γεγονότων που συνέβησαν από τις αρχές του έτους. Η ροπή προς αγορές και οι εκτιμήσεις για την προσωπική οικονομική κατάσταση εμφανίζουν μικρή βελτίωση κατά το τελευταίο δεκάμηνο. Η ροπή προς αγορές αυξήθηκε κατά 3,1 μονάδες (63,1 τον Οκτώβριο από 60,6 τον Ιανουάριο), ενώ η άνοδος των εκτιμήσεων για την προσωπική οικονομική κατάσταση υπολογίζεται σε 6 μονάδες (19 τον Οκτώβριο από 13 τον Ιανουάριο). Αντίθετα, οι βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για την οικονομία παρουσίασαν αισθητή κάμψη. Οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες σημείωσαν πτώση 10,4 μονάδων (60,9 τον Οκτώβριο από 71,3 τον Ιανουάριο) και οι μακροπρόθεσμες πτώση 8,9 μονάδων (103,7 τον Οκτώβριο από 112,6 τον Ιανουάριο). Τέλος, οι προσδοκίες για την προσωπική οικονομική κατάσταση κατέγραψαν κάμψη 3,3 μονάδων (45,9 τον Οκτώβριο από 42,6 τον Ιανουάριο). Εν κατακλείδι, οι εκτιμήσεις των πολιτών για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία παρουσίασαν μικρή βελτίωση, ενώ αντίθετα, οι προσδοκίες για το μέλλον υποχώρησαν αισθητά (με εξαίρεση τις προσδοκίες για την προσωπική οικονομική κατάσταση).

Οι προσδοκίες για την ανεργία, τον πληθωρισμό και την αποταμίευση δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά. Ο 1 στους 10 (9%, +1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο) αναμένει πτώση της ανεργίας στο επόμενο 12μηνο. Μόλις το 5% (-1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο) πιστεύει ότι είναι πιθανό να αποταμιεύσει κάποιο χρηματικό ποσό κατά το προσεχές έτος, ενώ τέλος αμετάβλητο (9%) παρέμεινε το ποσοστό εκείνων που αναμένουν ότι οι τιμές θα μειωθούν στο ίδιο διάστημα.

CCI