Οικονομικό Βαρόμετρο 38, Μάρτιος 2011

cover.JPG


 

 

Η Μεθοδολογία του Οικονομικού Bαρόμετρου

 

 

 

Οικονομικό Βαρόμετρο – Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος – Μάρτιος 2011

[[timeline-graph width=500 height=300 tid=63,44 gid=3 miny=0 maxy=150 ystep=15 title=mamou ]]

Σύγκριση των Δεικτών Τρέχουσας Οικονομικής Συγκυρίας & Καταναλωτικών Προσδοκιών

[[timeline-graph width=500 height=300 tid=63,44,64,65 gid=3 miny=0 maxy=150 ystep=15 title=cci-cesi-cei ]]

Σύγκριση του Δείκτη CCI της Public Issue με το Δείκτη ICS του πανεπιστημίου του Michigan

[[timeline-graph width=500 height=300 tid=44,63,66 gid=3 miny=0 maxy=150 ystep=15 title=pi-cci-ics-miscigan ]]

Ο Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος, καθώς και οι υπόλοιποι δείκτες του Οικονομικού Βαρόμετρου, που δημοσιεύονται στην παρούσα ανάλυση, βασίζονται σε μηνιαίες πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες 1.000 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Η μέτρηση Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε, στο χρονικό διάστημα 01-03/03/2011.