Οικονομικό Βαρόμετρο 31, Ιούλιος 2010

cover.JPG


 

 

Η Μεθοδολογία του Οικονομικού Bαρόμετρου

 

 

 

Οικονομικό Βαρόμετρο – Δείκτες Καταναλωτικού Κλίματος (CCI) – Ιούλιος 2010 / Economic Barometer – Consumer Confidence Index – (CCI) – July 2010

Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI) / Consumer Confidence Index (CCI)

Σύγκριση του Δείκτη CEI (Consumer Expectations Index) με το Δείκτη CESI (Current Economic Conditions Index) / Comparing the PECI (Present Economic Conditions Index) and CEI (Consumer Expectations Index)

Σύγκριση του Δείκτη CCI της Public Issue με το Δείκτη ICS του πανεπιστημίου του Michigan / Public Issue’s CCI and University of Michigan’s ICS: A comparison

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer Climate Index), καθώς και οι υπόλοιποι δείκτες του Οικονομικού Βαρόμετρου, που δημοσιεύονται στην παρούσα ανάλυση, βασίζονται σε μηνιαίες πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες 1.000 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Η μέτρηση Ιουλίου 2010 πραγματοποιήθηκε, στο χρονικό διάστημα 01-05/07/2010

The Consumer Confidence Index and other Economic Barometer indices presented in this report are based on monthly telephone interviews with 1,000 individuals aged 18 and over from across Greece. The July 2010 survey was carried out in the period 01-05/07/2010.