Οικονομικό Βαρόμετρο, Σεπτέμβριος 2009

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer Climate Index), καθώς και οι υπόλοιποι δείκτες του Οικονομικού Βαρόμετρου, που δημοσιεύονται στην παρούσα ανάλυση, βασίζονται σε μηνιαίες πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες 1.000 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Η μέτρηση Σεπτεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε, στο χρονικό διάστημα 07-08/09/2009

Η Μεθοδολογία του οικονομικού Bαρόμετρου

Οι Δείκτες του οικονομικού Bαρόμετρου

 

Επηρεαζόμενος από τις επερχόμενες εκλογές και τις υψηλές προσδοκίες για διέξοδο από την κρίση, ο Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος CCI της Public Issue επιτυγχάνει νέο ιστορικό υψηλό στις 86 περίπου μονάδες.

Ο Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος της Public Issue καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση, 11,5 μονάδων, κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Ο δείκτης CCI επιτυγχάνει νέο ιστορικό υψηλό, καταρρίπτοντας κατά 8 περίπου μονάδες την μέχρι πρότινος μέγιστη τιμή του . Ταυτόχρονα, το καταναλωτικό κλίμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 18 περίπου μονάδες σε σύγκριση με την μέση τιμή του δείκτη. Επίσης, ο CCI υπερτερεί κατά 21,7 μονάδες σε σύγκριση με την αντίστοιχη τιμή Σεπτεμβρίου του 2008. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της επίδρασης που ασκούν οι επικείμενες εκλογές στις απόψεις των καταναλωτών, μόνο ένα μέρος της συγκεκριμένης αύξησης δύναται πραγματικά να εκληφθεί ως ένδειξη βελτίωσης του καταναλωτικού κλίματος. Όπως περιγράφουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, η ανοδική αυτή τάση οφείλεται πολύ περισσότερο στον αντίκτυπο των επερχόμενων εκλογών -που έχει ως αποτέλεσμα την αλματώδη βελτίωση των προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας και την προσωπική οικονομική κατάσταση- παρά σε μια θετική αποτίμηση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών.

Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI)

Τα αποτελέσματα του Οικονομικού Βαρόμετρου και ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος σε pdf

Findings based on Public Issue’s September 2009 Economic Barometer

Influenced by forthcoming parliamentary elections and high expectations of an end to the financial crisis, the Consumer Confidence Index (CCI) compiled by Public Issue hit a new historic high of approximately 86.

  • The upward swing of the CCI is due exclusively to the sharp improvement in the Consumer Expectations Index (CEI), which for the first time surpassed 100. In contrast, the Present Economic Conditions Index (PECI) registered a decline relative to August.
  • The sharp uptrend in expectations during the current month is considered to be the result of particularly high expectations of an immediate and painless exit from the financial crisis in view of national elections on October 4, as expressed by certain population groups. It is worth noting that international experience has shown that consumer confidence in the economy rises rapidly prior to elections, while its decline in the post-election period has proven to be equally spectacular.
  • Expectations for the economy rose by 26.6 points to reach a new historic high. The greatest improvement in expectations was registered among salaried employees in the public sector. In contrast, young people under 24 years of age, the unemployed and students appeared particularly cautious about the course of the economy and of unemployment over the next 12 months.
  • The impact of the elections on unemployment expectations was equally strong in September (+26.5 points). Economic and social factors are expected to shortly drive expectations regarding labour market prospects back down to the usual low levels of recent months.
  • The improvement in consumers’ expectations for their personal income over the next 12 months was approximately 10 points lower relative to their expectations for the economy. This may be an indication of the artificial nature of the climate of excessive optimism among consumers regarding the course of the economy in the short and long term.
  • The index of long-term economic expectations registered the highest increase among all the Economic Barometer indices. Specifically, the index rose by a total of 29 points to reach a new historic high (126.2).
  • In contrast with the other Economic Barometer indices, propensity to purchase and consume appears to be playing no part in the upbeat sentiment observed among consumers. Propensity to consume is the only index that did not rise in September and in fact registered a decline of 15 points relative to August.