Οικονομικό Βαρόμετρο, Οκτώβριος 2009 – Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI)

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer Climate Index), καθώς και οι υπόλοιποι δείκτες του Οικονομικού Βαρόμετρου, που δημοσιεύονται στην παρούσα ανάλυση, βασίζονται σε μηνιαίες πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες 1.000 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Η μέτρηση Οκτωβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε, στο χρονικό διάστημα 12-14/10/2009

Η Μεθοδολογία του οικονομικού Bαρόμετρου

Οι Δείκτες του οικονομικού Bαρόμετρου

Θεαματική άνοδος του Δείκτη Καταναλωτικού Κλίματος για δεύτερο συνεχή μήνα

Αξιοσημείωτες εξελίξεις καταγράφονται κατά τον μήνα Οκτώβριο ως προς την μέχρι σήμερα πορεία του Δείκτη Καταναλωτικού Κλίματος της Public Issue:

  • Η βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος κατά 16,2 μονάδες αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μηνιαία μεταβολή του δείκτη. Συνολικά, ο CCI έχει αυξηθεί, εντός του τελευταίου διμήνου, κατά 28 συνολικά μονάδες.
  • Ο δείκτης CCI σημειώνει νέο ιστορικό υψηλό για δεύτερο συνεχόμενο μήνα (102 μονάδες).
  • Ο αριθμός αισιόδοξων απαντήσεων υπερτερεί, για πρώτη φορά, έναντι των απαισιόδοξων (ο δείκτης υπερβαίνει δηλαδή την τιμή των 100 μονάδων).
  • Όπως παρατηρείται για πρώτη επίσης φορά, η τιμή του δείκτη CCI της Public Issue υπερέχει έναντι της τιμής του δείκτη ICS του Πανεπιστημίου του Michigan. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά υπέρ του CCI αγγίζει τις 11 μονάδες, την στιγμή που η μέση διαφορά μεταξύ ICS και CCI (υπέρ του πρώτου) κυμαινόταν στις 16 περίπου μονάδες, κατά μέσο όρο, από τον Δεκέμβριο του 2007 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2009.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση που ακολουθεί, η εντυπωσιακή βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος στηρίζεται αποκλειστικά στην βελτίωση των οικονομικών προσδοκιών που εκφέρουν οι καταναλωτές.

Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI)

Τα αποτελέσματα του Οικονομικού Βαρόμετρου και ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος σε pdf

Findings based on Public Issue’s October 2009 Economic Barometer

Consumer Confidence Index (CCI) shows notable rise for second consecutive month. 

  • The CCI for the first time surpassed 100 to register a new historic high (102). The improvement was exclusively due to the heightened impact of recent parliamentary elections on consumers’ expectations regarding the economy (both short- and long-term) and personal income, as well as their expectations in general concerning an exit from the financial crisis. Against this background, the course of the Consumer Expectations Index (CEI) during the pre- and post-election periods, can be explained more by political, rather than purely economic, reasons. In contrast, not only propensity to purchase and consume but also income assessments declined slightly. This development moderates the apparently excessively optimistic consumer sentiment recorded in the past two months. Moreover, the micro-level indices contain relatively more reliable information about the future course of private consumption, compared to their macroeconomic counterparts. Generally speaking, it has been ascertained that the abatement of the ‘artificial’ impact of elections on consumer confidence is manifested gradually over a period that may last up to nine months. The unemployed, pensioners and public servants expressed higher expectations – relative to other groups of the population – regarding an improvement in their income. It may be that the income of these particular groups is determined, to a comparatively greater degree, by political – as opposed to economic – developments and decisions. Lastly, it is worth noting that for the first time, Public Issue’s CCI surpassed the University of Michigan’s Index of Consumer Sentiment (ICS).